SHOP
TCM - Vstupní konzultace

Seznámení se s problémem klienta, v případě lékařské zprávy- nálezu, vysvětlení problému dle terminologie TČM. Takto se jeho zdánlivá složitost zjednoduší, což je jedním z předpokladů úspěšné léčby.

Vyplnění diagnostického dotazníku. Je velmi podrobný a kromě otázek zahrnuje diagnostiku podle jazyka a pulzu. Zabere přibližně hodinu a na výstupu se upřesní diagnóza dle TČM.

Následně se klientovi vysvětlí, jak jeho problém vznikal. Takto je klient poučen a je pouze na něm, změní-li přístup a zvyky, které vedly k projevení se nerovnováhy na tělesné úrovni.

Závěrem je klientovi navržen způsob léčby, zbyde-li čas, začne se s konkrétní procedurou.

V případě akupunktury nebo jiné fyzické terapie se navrhne počet procedur a frekvence návštěv. Je-li problém řešen bylinnou léčbou, dostane klient potřebnou směs, nebo je mu zaslána na adresu, uvedenou v dotazníku.

Následné kontroly zahrnují dotazování se na změny zdravotního stavu. Dále pak úpravu stravy, návrh vhodných aktivit a vysvětlení, jak naše emoce a životní situace ovlivňují náš celkový zdravotní stav.

Zdraví není jen stav, kdy původní problém byl zdárně odstraněn. Vyléčený je ten, kdo pochopil, že si za své problémy můžeme (až na malé výjimky) jen my sami a je poučen, co dělat a co nedělat, aby se zdravotní problém znovu nevrátil.

Tuto službu provozuje Dexter Academy Ltd.

kontaktujte nás
+420 24 24 25 406
info@dexter-therapy.cz

banner