SHOP
Zdravotní masér

Od září 2013. Výuka bude probíhat za multimediální podpory výukového systému Medicalmas. K dispozici bude množství zajímavých anatomických modelů a nejmodernější školicí centrum pro maséry v ČR s kinosálem a nově vytvořeným výukovým videem.

Kurz zdravotní masér
Masér pro zdravotnická zařízení je nejlepší forma vzdělání pro váš profesní růst, ať už jste masér či zvažujete stát se úspěšným masérem, máte jedinečnou možnost se učit od nejlepších masérů a odborníků Dexter Academy. Masérský kurz Zdravotní masér v rozsahu 500 hodin splňuje všechny požadavky na moderní náročné požadavky nejlepších lázeňských center a prefesionálních SPA. Součástí masérského kurzu Masér pro zdravotnická zařízení jsou masáže v praxi. Celý masérský kurz je protkán mnoha hodinami praxe a dobře podané teorie. Kurz zdravotního maséra vám přinášejí pod záštitou prestižní mezinárodní akreditované školy Dexter Academy tyto prestižní společnosti:

 • privátní zdravotnické zařízení Dexter Therapy s.r.o. s udělenou akreditací číslo 74061/2011/VZV
 • zdravotnické zařízení Medicentrum s.r.o.
 • Lázně Teplice v Čechách a.s.
 • Lázně Hotel Vráž s.r.o.

Absolventi Dexter Academy jsou uznávanými terapeuty v mnoha zemích, v tomto prestižním masérském kurzu se budete učit v luxusních zařízeních. Soušástí masérského kurzu zdravotní masér je týdenní praxe ve zdravotnickém zařízení (mimo termín uvedené výuky).

Obsah masérského kurzu
Hygiena, somatologie, masérská praxe, první pomoc, balneologie, vodoléčba, elektroléčba, fyzikální terapie, kontraindikace, psychologie, právní praxe maséra, etika maséra, teorie masáže a mnoho dalšího a zajímavého..

Podrobnější informace:
Cílové úkoly péče o zdraví. Důraz na primární péči. Výchova ke zdraví, odpovědnost občana za vlastní zdraví. Úloha zdravotního pracovníka ve výchově ke zdraví a prevenci. Význam prevence. Odpovědnost zdravotního pracovníka. Systém péče o zdraví. Organizace zdravotnických služeb, úloha státu v řízení zdravotnictví - krajské úřady, obce. Vícezdrojové financování zdravotnictví.Typy zdravotnických zařízení. Zdravotní pracovníci a jejich příprava k výkonu povolání, formy a stupně vzdělávání ve zdravotnictví. Praxe a specializační studium. Principy všeobecného zdravotního pojištení Vztah zdravotní pojištovny, pojištence a zdravotnického zařízení. Potřebná zdravotní péče. Zdravotní řád, seznam zdravotních výkonů. Práva pojištěnců. Povinnost mlčenlivosti. Práva nemocných, zdravotnická etika. Vznik a zánik pracovního poměru. Vybrané části zákoníku práce. První pomoc – probíhá především formou praktického cvičení. Význam první pomoci. Vysvětlení pojmu poranění, vnější činitelé úrazu. Vlivy mechanické, tepelné, elektrické a chemické. Rány a jejich druhy, krvácení, druhy a způsoby zastavení krvácení. První pomoc, ošetření a hojení ran. Infekce ran, její prevence a léčba. Zhotovení základních obvazů. Vznik popálenin, místní poškození, celkové následky. První pomoc při popáleninách, prevence šoku. Definitivní ošetření a léčba popálenin. Poleptání kyselinami, louhy, vzhled ran, první pomoc. Vysvětlení pojmů: pohmoždění, podvrknutí, vykloubení - první pomoc zlomeniny, rozdělení, klinické příznaky. První pomoc, imobilizace dlahami, transport raněných. Léčení zlomenin. První pomoc při náhlých příhodách. Poruchy dýchání - příčiny mechanické, chemické, účinky anestetik, alkoholu. Poruchy dýchacího ústrojí - překážky v ústech, hltanu, průduškách. Poruchy krevního oběhu - srdeční selhání, infarkt srdce, první pomoc. Selhání periferního oběhu - šok, kolabs; první pomoc. Organizace první pomoci. Zákonná povinnost všech občanů poskytnout první pomoc. Zajištění prostředků pro první pomoc, transport raněných. Prevence úrazu. Vybrané kapitoly z psychologie. Předmět a úlohy psychologie. Význam psychologie pro práci maséra. Postavení masérství ve skupině dotekových povolání. Základy psychologie osobnosti. Struktura osobnosti a její formování. Motivace a vůle. Charakter, vlohy a schopnosti. Poznávání osobnosti, nové druhy temperamentové typologie. Psychické procesy a stavy. Vnímání, pozornost, paměť a učení. Představivost a fantazie, myšlení a řeč. Emoce. Individuální potřeby a změny psychických procesů a stavů v nemoci. Psychologie nemocných. Subjektivní prožívání nemoci. Bolest, strach, úzkost. Adaptivní a neadaptivní reakce na nemoc. Orientace na saturaci potřeb nemocných. Sociální vnímání, komunikace. Sklony osobnosti v sociálním prostředí. Problematika komunikativních dovedností a individua. Neverbální komunikace. Konformita a vztahy v týmu. Klasifikace konfliktu. Prevence konfliktu a řešení konfliktních situací. Profesionální chování. Chování a postoje zdravotnických pracovníku; psychické adaptace a deformace vlivem výkonu zdravotnického povolání. Pojem profesionálního chování maséra. Problematika submisivity, agresivity a asertivity. Otázky stresu při výkonu práce maséra (eustres a distres). Základy somatologie se zaměřením na pohybový systém. Stavba lidského těla, vznik živé hmoty, buňka, tkáně, orgány, soustava orgánů, jednota organismu. Kosterní systém. Stavba kostí, vývoj, kosterní soustavy, kostra hlavy, kostra trupu a končetin. Svalový systém, svalová tkáň, stavba a funkce kosterních svalů. Rozdělení svalů, hlavní svalové skupiny. Svaly hlavy. Svaly krku a hrudníku. Zádové svaly a svaly břicha. Svaly horní a dolní končetiny. Klidová poloha svalu a svalový tonus. Systém oběhový. Složení krve, krevní plazma a funkce krvinek. Kardiovaskulární systém. Průtok krve, činnost srdce, cévy, tepny, vlásečnice. Mízní soustava. Žlázy s vnitřní sekrecí. Dýchací systém. Stavba dýchacího ústrojí, mechanismus dýchání. Význam a funkce dýchání pro organismus. Význam kůže pro dýchání organismu. Stavba a funkce kuže. Vlastnosti kuže. Stavba a funkce podkoží. Změny měkkých tkání. Reflexní mechanismus. Systém trávicí. Ústa, hltan, žaludek, střeva, játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka břišní. Trávení, vstřebávání, přeměna látek, energie, tělesná teplota. Systém pohlavní a močový. Stavba močových cest a funkce močového ústrojí. Stavba pohlavního ústrojí. Pohlavní orgány - význam a funkce pro organismus. Nervová soustava - význam a funkce. Vyšší a nižší nervová činnost. Buněčná stavba nervové soustavy. CNS – funkce. Nervy mozkomíšní a vegetativní, reflexní činnost. Smyslové systémy, telereceptory, proprioreceptory a jejich funkce. Kožní čidla. Signalizace z vnějšího a vnitřního prostředí.

Cena, místo konání, podmínky, platba, formy studia

Formy studia

 • Víkendové (vždy pouze So, Ne)
 • Intenzivní(vždy pouze Po-Pá)
 • Večerní(vždy pouze Po,St anebo Út,Čt)
 • Individuální masérský kurz(kombinace předešlých)

Délka masérského kurzu: 500 hodin

Podmínky přijetí na masérský kurz: Věk nad 18 let, minimální vzdělání: středoškolské, potravinářský průkaz (vydá váš obvodní lékař). Určeno pro maséry, kosmetičky i širokou veřejnost. Pozitivní osobnost!

Místo konání masérského kurzu: V našich učebnách

Cena: Původně od 20 000 Kč. U příležitosti desátých narozenin Dexter Academy dočasná sleva na ceny od 19 000 Kč (bonusy v hodnotě až 4 000 Kč) (plus cena ubytování při praxi v lázních, 10 dnů, od 190 Kč/den, někdy zdarma) Cena individuálního kurzu: 25 000 Kč - možnost splátek

Pokud potřebujete potvrzení pro úřad práce, nyní máte možnost si potvrzení vygenerovat online zde.

Rekvalifikační masérský kurz sponzoruje luxusní značka pro maséry v BIO kvalitě "Liyoli". Cena 20 000 Kč je tedy již u jednotlivých termínů ponížena.

Forma platby:Převodem. Pokud se přihlašujete těsně před masérským kurzem nebo nejste z jiného důvodu schopni provést převod, vyčkejte na e-mail, který vám přijde ihned po přihlášení. Děkujeme.

Učební materiály a masážní oleje dostanete při výuce a jsou zahrnuty v ceně masérského kurzu.

Zakončeno certifikátem.

Obdržíte následující slevy a dárky
Na masérském kurzu máme pro Vás připraven malý dárek od výrobce luxusních BIO olejů a přírodních silic pro maséry značky LIYOLI. Tato firma také sponzoruje kurz, a ten je díky firmě Liyoli levnější.


Poukaz na slevu 1 000 Kč na masážní stůl Jaguar
Poukaz na slevu 500 Kč na masážní stůl Rokvel
Poukaz na slevu 1 000 Kč na pravé lávové kameny Hot Stones
Slevy na Masérské kongresy 2 000 Kč
Seminář Prevence sportovních úrazů v hodnotě 1 500 Kč

Jaké certifikáty po masérském kurzu obdržíte

 • Certifikát Dexter Academy Ltd. s mezinárodní platností s kódem a akreditačními KID
 • Osvědčení s potvrzením od Ministerstva zdravotnictví ČR pro povolání MASÉR
 • Certifikát opravňující ke zřízení živnosti Masér
 • Právo na získání mezinárodního masérského průkazu zdravotního maséra

Kde po masérském kurzu můžete pracovat
Po absolvování tohoto masérského kurzu můžete na základě uděleného certifikátu pracovat jako masér ve zdravotnictví či masér regenerační. Budete moci pod dohledem lékaře či fyzioterapeuta vykonávat dané léčebné postupy.

Představujeme prestižní lázně Hotel Vráž, partnera Dexter Academy
Lázeňský komplex Lázně Hotel Vráž se nachází 10 km od Písku, v romantickém prostředí lesnaté krajiny v údolí řeky Otavy, které poskytuje návštěvníkům klid a dostatek soukromí. Poloha lázní zaručuje snadnou dosažitelnost autem, vlakem nebo autobusem. Lázeňský dům Zámek nabízí ubytování v 1 a 2-lůžkových pokojích 1. kategorie. Pokoje jsou špičkově vybaveny. Lázeňský dům má vlastní bezbariérový přístup, dostupné procedury: Klasické masáže, reflexní masáže, podvodní masáže, rašelinové zábaly, koupele, fyzikální terapie, termoterapie, a další procedury. Spojením špičkových lázní s prestižní masérskou školou Dexter Academy vám přinese úspěch. Naučíte se být úspěšným zdravotním masérem. Vítejte ve světě luxusní péče.

Představujeme nejstarší lázně v Čechách Teplice, partnera Dexter Academy
Lázně Teplice v Čechách patří k lázním s nejdelší tradicí. Zdejší termální prameny byly využívány již od 12. století a právě rozvoj lázeňství umožnil přerod původně neznámého města Teplice ve významné středisko, pyšnící se honosnými lázeňskými domy a nádhernou architekturou. Město bylo díky své neopakovatelné atmosféře a léčivým pramenům vždy navštěvováno mnohými slavnými panovníky, diplomaty, umělci a velikány své doby. I v současné době jsou známé především díky věhlasnému a osvědčenému účinku termálních pramenů. Špičková péče a nadstandardní služby na evropské úrovni jsou hostům poskytovány ve čtyřech lázeňských domech: Císařských lázních, Lázeňském domě Beethoven, Kamenných lázních a Nových lázních. Lázeňské domy (mimo depandancí) poskytují ubytování, léčení i stravování pod jednou střechou. Celková kapacita lázeňských domů je 683 lůžek. O zdraví a pohodu všech klientů pečuje kolektiv profesionálů – zkušených lékařů, kvalifikovaných sester, fyzioterapeutů, lázeňských, masérů a dalších pracovníků, jejichž odbornost je pravidelně a systematicky zdokonalována. Léčí se zde především onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění cévní, onemocnění nervová a onemocnění duševní.

Úspěšní absolventi kurzu
Důvody úspěchů studentů Dexter Academy si samozřejmě necháváme pro studenty na samotný masérský kurz. Neváhejte se účastnit tohoto prestižního kurzu považovaného za nejkomplexnější masérský kurz v ČR. Tento masérský kurz se vypisuje pouze výjimečně, neváhejte a nenechte si ujít příležitost.

Masérský průkaz
Po absolvování masérského kurzu máte možnost získat jako jediný v ČR prestižní mezinárodní Masérský průkaz v anglickém jazyce. Masérský průkaz je akreditován 2 zahraničními akreditačními autoritami.

Masérský kurz Zdravotní masér
Masér pro zdravotnická zařízení obsahuje veškeré dovednosti a znalosti potřebné pro profesionální výkon maséra. Naučíte se dokonale masírovat dle nejnovějších trendů v Evropě či ve světě. Maséři a lektoři Dexter Academy často navštěvují zahraniční stáže v lázních či SPA centrech a rádi se s vámi podělí o své zkušenosti.

Přednáška na mezinárodním veletrhu
Přednáška "Jak se stát úspěšný zdravotní masér" na mezinárodním veletrhu v Bratislavě. Pravidelně se účastníme veletrhů a přednášíme na nich o masážích a aktuálních trendech v tomto oboru.

Profil absolventa akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér

Cílové znalosti:

 • poučen o kompetencích k výkonu svého povolání
 • zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví
 • zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese
 • zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení
 • zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém
 • je orientován v základech psychologie a komunikace
 • ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací
 • zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur
Cílové dovednosti:
 • provádí klasické masáže
 • aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafínu
 • podává zábaly
 • provádí částečné i celkové koupele
 • provádí základní vodoléčebné procedury
 • rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby
 • podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla
 • podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků

Masérský kurz je nejdůležitější masérský kurz v profesním životě maséra
Návyky a umění, které se naučíte na masérském kurzu, vám zůstanou po celou dobu kariéry, je velmi důležité se je naučit správně. Nejlepší maséři z Dexter Academy jsou připraveni vás vše naučit. S našimi studenty jsme v kontaktu i po kurzu, a proto se na nás můžete kdykoli obrátit.

Každý půlrok vyhrajte JAGUÁRA
S každou přihláškou na masérský kurz v Dexter Academy máte větší možnost vyhrát nejlepší masážní stůl JAGUAR v hodnotě 10 000 Kč. Více zde Soutěž.

Certifikáty v 15 jazycích
Certifikát o absolvování masérského kurzu můžete získat v několika jazycích (An., Sp., Ne., Ru., It...). Prestižní masérská škola Dexter Academy má dlouholetou tradici. Můžete se na ni obrátit kdykoli po kurzu, vždy vám vyjde vstříc. Má pro vás nový klientský servis se stálými zaměstnanci pouze pro vás. Těšíme se na vás s celým týmem profesionálních lektorů.


PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ:

V případě, že je kurz obsazený, využijte možnosti "Nezávazná objednávka" - pokud se daný termín uvolní, budeme Vás informovat emailem.

PRAHA: Zdravotní masér 500 hod. na anatomických základech s bonusem
(Po - Ne, 9-17:00 hod.)

23.09.2024-19.01.2025 (Po - Ne) Vždy pondělí až neděle. 23-29.9, 21-27.10, 11-17.11, 2-8.12.2024, 13-19.1.2025, zkouška 19.1.2025, + 15 dnů praxe v lázních Teplice


banner


kontaktujte nás
+420 24 24 25 406
info@dexter-therapy.cz